Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2013 / 49 / 1

Rok / Volume / Nr

2013 / 49 / 1

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
5-8 Praca oryginalna • Original Article Konieczność potwierdzania dodatnich wyników badań w kierunku Mycoplasma hominis uzyskanych testem Mycoplasma ist 2

The need to verify of positive Mycoplasma hominis results obtained using the Mycoplasma ist2 tests
Małgorzata Biernat-Sudolska, Danuta Rojek-Zakrzewska, Barbara Zawilińska, Magdalena Kosz-Vnenchak
9-15 Praca oryginalna • Original Article Ocena częstości zarażeń pasożytami jelitowymi wśród pacjentów przychodni Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni w okresie ostatnich 30 lat

An evaluation of the intensity of intestinal parasitic infections among patients of Out-patient Division of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia over last 30 years
Beata Kowalewska, Monika Rudzińska, Danuta Zarudzka, Andrzej Kotłowski
17-24 Praca oryginalna • Original Article Biegłość laboratoriów mikrobiologicznych w oznaczaniu lekowrażliwości drobnoustrojów – POLMICRO 2012

Proficiency of microbiology laboratories in the determination of pathogens antimicrobial susceptibility - POLMICRO 2012
Ewa Młodzińska, Elżbieta Stefaniuk, Karolina Bosacka, Beata Chmylak, Monika Fortuna, Waleria Hryniewicz
25-32 Praca oryginalna • Original Article Samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych w ocenie jego członków

The professional association of laboratory diagnosticians in the opinion of its members
Paweł Antkowiak
33-37 Praca poglądowa • Review Article Alaria alata – przywrzyca aktualnie zagrażająca choć rzadko wykrywana

Alaria alata infection - threatening yet rarely detected trematodiasis
Alicja Wasiluk
39-47 Praca poglądowa • Review Article Postępy badań nad użytecznością oznaczania cystatyny C u dzieci

Advances in research on the utility of cystatin C determination in children
Bogusława Konopska, Ewa Grzebyk, Maria Warwas
49-52 Praca poglądowa • Review Article Badania w miejscu opieki nad pacjentem – wytyczne wg normy ISO 22870

Point of care testing – standard ISO 22870
Beata Mrózek, Przemysław Tomasik, Krystyna Sztefko
53-57 Praca poglądowa • Review Article Personel laboratorium wobec przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową

Medical laboratory’s personnel towards conversion of independent public healthcare centre into joint-stock company
Anna Augustynowicz, Alina Budziszewska-Makulska
59-63 Praca poglądowa • Review Article Zadania organów samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych zadaniami publicznymi?

Can tasks of organs of laboratory diagnosticians’ selfgovernment be compared with public services?
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek
65-70 Rekomendacje • Recommendations Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013

Laboratory diagnostics of HCV infections Polish Guidelines 2012/2013
Kazimierz Madaliński, Robert Flisiak, Waldemar Halota, Krzysztof Tomasiewicz, Piotr Grabarczyk, Bogdan Solnica, Bogdan Mazur, Elżbieta Puacz
71-73 Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet Nietolerancja laktozy – współczesny stan wiedzy

Lactose intolerance – current state of knowledge
Urszula Rychlik, Andrzej Marszałek
75-83 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

85-87 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL