Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2012 / 48 / 4

Rok / Volume / Nr

2012 / 48 / 4

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
379-385 Praca oryginalna • Original Article ProGRP, VEGF i CRP w ocenie rokowania chorych na drobnokomórkowego raka płuca

ProGRP, VEGF and CRP in assessment of small cell lung cancer patients prognosis
Ewa Wójcik, Zofia Stasik, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan Kanty Kulpa
387-392 Praca oryginalna • Original Article Laboratoryjna ocena materiału komórek krwiotwórczych przeznaczonych do transplantacji w aspekcie zastosowania różnych preparatów dimetylosulfotlenku (DMSO)

Laboratory evaluation of hematopoietic cells intended for transplantation with regards to the use of various dimethyl sulphoxide preparations
Maria Kozłowska-Skrzypczak, Paula Matuszak, Ewa Bembnista, Anna Mierzwa, Jolanta Kiernicka-Parulska, Mieczysław Komarnicki
393-398 Praca oryginalna • Original Article Charakterystyka potencjału inwazyjnego enteroagregacyjnych szczepów Escherichia coli izolowanych od osób z zespołem jelita nadwrażliwego

Characteristics of invasive potential of enteroaggregative Escherichia coli strains isolated from individuals with irritable bowel syndrome
Anna Krystyna Duda, Beata Sobieszczańska
399-404 Praca oryginalna • Original Article Biochemiczne markery przebudowy kości, aktywności płytki wzrostowej i syntezy kolagenu typu III u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, zespołem Turnera i zespołem Pradera-Williego leczonych hormonem wzrostu

Biochemical markers of bone metabolism, growth plate activity and type III collagen synthesis in children with growth hormone deficiency, Turner syndrome and Prader-Willi syndrome treated with growth hormone
Maciej Jaworski, Maria Ginalska-Malinowska, Elżbieta Karczmarewicz, Edyta Kryśkiewicz, Paweł Płudowski
405-411 Praca poglądowa • Review Article Współczesna diagnostyka i leczenie żółtaczek u noworodków i niemowląt

Up to date diagnosis and treatment of neonatal jaundice
Alicja Wasiluk, Agnieszka Polewko, Andrzej Ozimirski
413-422 Praca poglądowa • Review Article Rola homocysteiny w patogenezie tętniaka aorty brzusznej

The role of homocysteine in the pathogenesis of abdominal aortic aneurysm
Aldona Siennicka, Maria Jastrzębska
423-431 Praca poglądowa • Review Article Zastosowanie stężenia cystatyny C w ocenie filtracji kłębuszkowej u dzieci i ludzi starszych

The use of cystatin C concentration in the assessment of glomerular filtration rate in children and elderly population
Emilia Ciach, Dagna Bobilewicz
433-439 Praca poglądowa • Review Article Kalprotektyna w kale jako marker zapalny w nieswoistych zapaleniach jelit

Faecal calprotectin as an inflammatory marker in inflammatory bowel diseases
Kamil Olender, Katarzyna Bergmann, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
441-453 Praca poglądowa • Review Article Twardzina układowa – etiopatogeneza, diagnostyka, leczenie

Systemic sclerosis – etiopathogenesis, diagnostics, treatment
Kornelia Kuźnik-Trocha, Katarzyna Winsz-Szczotka, Katarzyna Komosińska-Vassev, Krystyna Olczyk
455-460 Praca poglądowa • Review Article Zaburzenia liczby płytek krwi

Platelet number disorders
Katarzyna Niemirowicz, Beata Żelazowska–Rutkowska, Jolanta Wysocka, Halina Car
461-465 Praca poglądowa • Review Article Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce

Place of laboratory diagnostics in basic acts regulating organization and funding of health care in Poland
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek
467-471 Praca poglądowa • Review Article Diagnosta laboratoryjny w laboratorium – formy prawne nawiązania współpracy

Laboratory diagnostician in medical laboratory – legal forms of establishing partnership
Anna Augustynowicz
473-474 Rekomendacje • Recommendations Konieczność ujednolicenia wartości docelowych wyników badań lipidowych w medycznych laboratoriach diagnostycznych w Polsce

Janina Stępińska, Bogdan Solnica, Jan Kulpa, Piotr Jankowski, Zbigniew Kalarus, Grzegorz Opolski, Dariusz Sitkiewicz
475-475 Errata • Errata Markery biochemiczne w świetle uniwersalnej definicji zawału mięśnia sercowego. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej” opublikowanym w Diagn Lab 2012; 48: 353-358

477-479 Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet Wykorzystanie internetu w medycznej diagnostyce laboratoryjnej – zespół Gilberta

Andrzej Marszałek, Urszula Rychlik, Artur Barczyk
481-490 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

491-493 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL