Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2012 / 48 / 2

Rok / Volume / Nr

2012 / 48 / 2

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
127-152 Kontrola jakości • Quality control Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2011 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2011 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac
153-162 Praca oryginalna • Original Article Badanie aktywności podjednostki cyklooksygenazowej i podjednostki peroksydazowej cyklooksygenazy 1 (COX-1) z wykorzystaniem metody oksygraficznej i fluorescencyjnej

Monitoring of the activities of cyclooxygenase and peroxidase subunits of cyclooxygenase 1 (COX-1) with the use of oxygraphic and fluorescence assays
Karolina Siewiera, Hassan Kassassir, Cezary Watała
163-166 Praca oryginalna • Original Article Nieprawidłowości laboratoryjne związane z obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych – od przedłużonego czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji po obniżony poziom czynnika VIII: opis przypadku

Laboratory abnormalities associated with the presence of antiphospholipid antibodies - from prolonged activated partial thromboplastin time to low factor VIII: a case report
Tadeusz Góralczyk, Rado Janczy, Teresa Iwaniec, Anetta Undas
167-171 Praca oryginalna • Original Article GFR wyliczone w oparciu o stężenie cystatyny u pacjentów z granicznymi wartościami eGFR MDRD

GFR based on serum cystatin level calculated in patients with borderline eGFR MDRD
Magdalena Araźna, Marta Faryna, Dagna Bobilewicz
173-179 Praca oryginalna • Original Article Stężenie tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA) u chorych na raka gruczołu piersiowego

The concentration of tissue-type plasminogen activator (t-PA) in patients with breast cancer
Anna Thielemann, Aleksandra Baszczuk, Zygmunt Kopczyński, Marta Szczepaniak, Sylwia Grodecka-Gazdecka
181-185 Praca oryginalna • Original Article Increased levels of IL-6 and CRP in colorectal cancer patients after the surgery

Zwiększone stężenia IL-6 i CRP u pacjentów z rakiem jelita grubego po zabiegu operacyjnym
Anna Sadowska, Violetta Dymicka-Piekarska, Joanna Kiśluk, Halina Kemona, Halina Car
187-197 Praca poglądowa • Review Article Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Quality assurance and quality control of microbiology culture media in medical laboratory
Marzena Strzyż, Urszula Wendt
199-203 Praca poglądowa • Review Article Diagnostyka chorób autoimmunizacyjnych wątroby i dróg żółciowych

Diagnostics of autoimmune diseases of liver and bile ducts
Marcin Komorowski, Joanna Cielecka-Kuszyk, Kazimierz Madaliński
205-211 Praca poglądowa • Review Article Badania laboratoryjne w diagnostyce neuroboreliozy

Laboratory diagnostics of neuroborreliosis
Olga Martyna Koper, Joanna Kamińska, Halina Kemona
213-218 Praca poglądowa • Review Article Odczyn Biernackiego wczoraj i dziś

Erythrocyte sedimentation rate in the past and present day
Kinga Lis
219-227 Praca poglądowa • Review Article Tajemnica zawodowa diagnosty laboratoryjnego

Professional secret of a laboratory diagnostician
Anna Augustynowicz
229-236 Praca poglądowa • Review Article Charakter publiczny kompetencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Public character of National Council of Laboratory Diagnosticians’ competences
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek
237-239 Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet Wykorzystanie internetu w medycznej diagnostyce laboratoryjnej – wolne łańcuchy lekkie

Andrzej Marszałek, Grażyna Sygitowicz, Urszula Rychlik
241-249 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

251-256 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL