Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2012 / 48 / 1

Rok / Volume / Nr

2012 / 48 / 1

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
7-17 Kontrola jakości • Quality control Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych - POLMICRO 2011 – zmiana rekomendacji oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów z amerykańskich na europejskie – problemy i sukcesy

Polish National External Quality Assesment Scheme in Microbiological Diagnostics – POLMICRO 2011 - the change of antimicrobial susceptibility testing recommendations from U.S. to Europe Guidelines - problems and successes
Elżbieta Stefaniuk, Ewa Młodzińska, Beata Chmylak, Anna Baraniak, Monika Fortuna, Waleria Hryniewicz
19-24 Praca oryginalna • Original Article W poszukiwaniu optymalnej strategii wyszukiwania literatury naukowej na przykładzie nowych metod oznaczania białka C-reaktywnego

Searching for the optimal literature search strategy - New assays of C-reactive protein quantification
Magdalena Boncler, Cezary Watała
25-31 Praca oryginalna • Original Article Ocena przydatności badań laboratoryjnych w diagnostyce sferocytozy wrodzonej

Usefulness of laboratory diagnostics in hereditary spherocytosis
Wioleta Żarlak, Anna Adamowicz-Salach, Olga Ciepiela, Iwona Kotuła, Anna Szmydki-Baran, Urszula Demkow
33-39 Praca oryginalna • Original Article Ocena nasilenia hemolizy we wczesnym okresie po operacjach kardiochirurgicznych: porównanie trzech metod

Evaluation of hemolysis after cardiovascular surgery in the early postoperative period: comparison of three methods
Tadeusz Góralczyk, Maciej Bochenek, Zbigniew Samitowski, Piotr Przybyłowski, Rafał Drwiła, Jerzy Sadowski, Anetta Undas
41-49 Praca oryginalna • Original Article HE4 i CA 125 - porównanie metod oznaczeń

HE4 and CA 125 – comparison of determination methods
Jan Kanty Kulpa, Ewa Wójcik, Urszula Rychlik, Krystyna Sobolewska, Jadwiga Tarapacz
51-55 Praca oryginalna • Original Article Oznaczanie hemoglobiny glikowanej HbA1c w suchej kropli krwi – doniesienie wstępne

Measurement of glycated hemoglobin HbA1c in dried blood spot – preliminary report
Joanna Urbaniak, Mieczysław Woźniak
57-62 Praca poglądowa • Review Article Udział chemokin w kontroli migracji limfocytów

Lymphocyte trafficking control by chemokines
Mateusz Bobrowski, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
63-70 Praca poglądowa • Review Article Ekspresja wybranych białek jąderkowych w limfocytach przewlekłej białaczki limfocytowej

Expression of selected nuclear proteins in the lymphocytes of Chronic Lymphocytic Leukemia
Iwona Urbanowicz
71-76 Praca poglądowa • Review Article Limfocyty regulatorowe w tolerancji immunologicznej

Regulatory lymphocytes in immune tolerance
Katarzyna Boryczka, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
77-86 Praca poglądowa • Review Article Dobro pacjenta w wykonywaniu zawodu diagnosty laboratoryjnego

Patient well-being in practicing a laboratory diagnostician profession
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek
87-93 Praca poglądowa • Review Article Problem zgody pacjenta na zabiegi i czynności diagnostyki laboratoryjnej

Problem connected with the patient’s agreement to carry out laboratory diagnostics’ procedures and activities
Anna Augustynowicz
95-97 Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet Wykorzystanie internetu w diagnostyce laboratoryjnej – cytometria w badaniu ogólnym moczu

Andrzej Marszałek, Urszula Rychlik, Grażyna Sygitowicz, Bożena Marszałek
99-111 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

113-114 Recenzje książek • Book Review

115-116 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL