Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2011 / 47 / 4

Rok / Volume / Nr

2011 / 47 / 4

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
389-395 Praca oryginalna • Original Article Krążące autoprzeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA i nukleosomom u chorych na toczniowe zapalenia nerek

Circulating autoantibodies against double-stranded DNA and nucleosomes in patients with lupus nephritis
Magdalena Polcyn-Adamczak, Zofia I. Niemir, Katarzyna Smykał-Jankowiak
397-402 Praca oryginalna • Original Article Ocena zachowania się stężeń markerów obrotu kostnego: osteokalcyny, PINP i β-CTx u chorych na raka piersi, płuca i prostaty

Evaluation of bone markers: osteocalcin, PINP and β-CTx in patients with breast, lung and prostate cancer
Maria Kowalska, Małgorzata Fuksiewicz, Beata Kotowicz, Tadeusz Pieńkowski, Anna Janowicz-Żebrowska, Wiesław Lasota, Paweł Wiechno, Tomasz Demkow, Janina Kamińska
403-408 Praca oryginalna • Original Article Wpływ stosowania leków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej na gospodarkę lipidową, podstawowe parametry wątrobowe i koagulologiczne

The effect of contraceptives and hormone replacement therapy on lipid metabolism, the basic parameters of liver and coagulation
Ewa Małolepsza, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Sylwia Płaczkowska
409-417 Praca oryginalna • Original Article Identyfikacja drobnoustrojów – porównanie metody biochemicznej i spektrometrii masowej

Identification of microorganisms – comparision of biochemical and mass spectrometry method
Justyna Azarko, Urszula Wendt
419-423 Praca oryginalna • Original Article Porównanie stężeń cholesterolu frakcji LDL wyliczonych z równania Friedewalda i oznaczonych metodą bezpośrednią

Cholesterol LDL - direct measurements and calculated from Friedewald formula
Emilia Ciach, Dagna Bobilewicz, Ewelina Kmin
425-429 Praca oryginalna • Original Article Oznaczenie jodu w soli kuchennej metodą katalityczną Sanedlla -Koltchoffa

Assay of iodine in edible salt using Sandell-Kolthoff catalytic method
Anna Dyrka, Ryszard Drożdż, Jerzy W. Naskalski, Zbigniew Szybiński, Edward Franek
431-438 Praca poglądowa • Review Article Diagnostyka i ocena aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów

Diagnostics and assessment of rheumatoid arthritis activity
Agnieszka Jura-Półtorak, Krystyna Olczyk
439-446 Praca poglądowa • Review Article Postępy we współczesnej diagnostyce laboratoryjnej gruźlicy

Progress in contemporary tuberculosis laboratory diagnostics
Joanna Pendzich, Wanda Maksymowicz-Mazur, Jerzy Kozielski
447-453 Praca poglądowa • Review Article Astma, otyłość i adipocytokiny – co je łączy?

Asthma, obesity and adipocytokines – do they have something in common?
Anna Jasińska, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
455-460 Praca poglądowa • Review Article Spójność pomiarowa – cecha wyniku badania laboratoryjnego

Traceability – the feature of laboratory result
Jolanta Bursztyńska, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
461-464 Praca poglądowa • Review Article Niepewność pomiaru jako element składowy wyniku

Uncertainty of measurement as a component of the result
Urszula Woźniak–Sosnowska, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
465-467 Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet Wykorzystanie internetu w diagnostyce. Preeklampsja część II

Andrzej Marszałek, Urszula Rychlik, Bożena Marszałek, Danuta Kaczmarek
469-477 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

479-480 Recenzje książek • Book Review

481-489 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL