Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2011 / 47 / 2

Rok / Volume / Nr

2011 / 47 / 2

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
123-142 Kontrola jakości • Quality control Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2010 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory surveys realised in 2010 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac
143-148 Praca oryginalna • Original Article Serum adiponectin concentration in persons with increased risk for type 2 diabetes (pre-diabetes)

Stężenie adiponektyny w surowicy osób z podwyższonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2 (stan przedcukrzycowy)
Ewa Wysocka, Maciej Cymerys, Sylwia Dzięgielewska, Maciej Owecki, Lech Torliński
149-153 Praca oryginalna • Original Article The CD8+CD25highFoxP3+ naturally occurring T regulatory cells in allergic asthma

CD8+CD25highFoxP3+ naturalnie występujące limfocyty T regulatorowe w astmie oskrzelowej
Eusebio Makandjou-Ola, Łukasz Kraszula, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
155-163 Praca oryginalna • Original Article Laboratoryjna ocena odpowiedzi na leczenie kwasem acetylosalicylowym (ASA) u pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu – zastosowanie agregometrii przepływowej (PFA-100) i impedancyjnej (Multiplate)

Laboratory evaluation of the response to ASA treatment in patients in acute phase of ischemic stroke – application of flow (PFA-100) and impedance (Multiplate) aggregometry
Maria Jastrzębska, Aldona Siennicka, Kornel Chełstowski, Andrzej Ciechanowicz, Przemysław Nowacki, Aneta Wódecka
165-168 Praca oryginalna • Original Article Wpływ posiłku na stężenie chromograniny A (CgA) w surowicy - doniesienie wstępne

The effect of meal on the serum concentration of chromogranin A (CgA) – a preliminary report
Piotr Glinicki, Roman Kuczerowski, Wojciech Jeske
169-175 Praca oryginalna • Original Article Porównanie metod przydatnych w ocenie wpływu flukonazolu na żywotność komórek Candida albicans

Comparison of methods, useful in assessing the impact of fluconazole on Candida albicans viability
Dominika Trzaska, Monika Kocot, Zenon P. Czuba
177-179 Praca oryginalna • Original Article Aktywność i stężenie katepsyny D osocza i surowicy krwi – doniesienie wstępne

Activity and concentration of cathepsin D in the blood plasma and serum – a preliminary report
Marta Siergiejuk, Michał Chlabicz, Marek Gacko
181-186 Praca poglądowa • Review Article Rola regulatorowych limfocytów T CD8+ w alergicznej astmie oskrzelowej

The role of CD8+Treg cells in allergic asthma
Eusebio Makandjou-Ola, Mirosława Pietruczuk
187-192 Praca poglądowa • Review Article Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste – nowe rozwiązanie w medycynie regeneracyjnej

Induced pluripotent stem cells – new solution in regenerative medicine
Marek Żurawski, Marcin Majka
193-196 Praca poglądowa • Review Article Limfocyty T regulatorowe w białaczkach

Regulatory T cells in leukemias
Justyna Andrzejczak, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
197-203 Praca poglądowa • Review Article Zalety i wady szybkich testów, czyli jak oznaczać narkotyki w laboratorium medycznym?

Advantages and disadvantages of rapid tests, how to determine drugs of abuse in medical laboratory?
Ewa Gomółka, Agnieszka Morawska
205-209 Praca poglądowa • Review Article Techniki molekularne wykorzystywane w diagnostyce lekooporności związanej z transporterami nadrodziny ABC

Molecular techniques used in diagnostics of drug resistance associated with ABC transporters superfamily
Marta Żebrowska, Aleksandra Sałagacka, Marek Mirowski, Ewa Balcerczak
211-217 Praca poglądowa • Review Article Interes publiczny a uznanie zawodu diagnosty laboratoryjnego za zawód zaufania publicznego

Public interest versus recognition of a laboratory diagnostician as a profession of public trust
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek, Michał Waszkiewicz
219-222 Praca oryginalna • Original Article Zastosowania kliniczne oznaczania biomarkerów przebudowy kości. Nowe zalecenia Grupy Roboczej Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy - Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej ds. Standaryzacji w zakresie Markerów Przebudowy Kości

Clinical utility of bone turnover markers. New recommendations of the International Osteoporosis Foundation- International Federation of Clinical Chemistry Working Group on Standardization of bone turnover markers
Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Wiesław Nowacki
223-225 Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet Hormon anty-Müllerowski

Andrzej Marszałek, Hanna Kalota, Radosław Grabasa, Urszula Rychlik
227-237 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

239-240 Recenzje książek • Book Review

241-241 Listy do Redakcji • Letters

243-246 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL