Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2009 / 45 / 1

Rok / Volume / Nr

2009 / 45 / 1

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
7-25 Kontrola jakości • Quality control Sprawdziany chemiczne w Polsce w 2008 r.

Chemical surveys in Poland in 2008
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac
27-34 Kontrola jakości • Quality control Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych – POLMICRO 2008

Polish National External Quality Assesment Scheme in Microbiological Diagnostics – POLMICRO 2008
Elżbieta Stefaniuk, Patrycja Ronkiewicz, Ewa Młodzińska, Beata Chmylak, Janusz Fiett, Waleria Hryniewicz
35-39 Artykuł specjalny • Special Article Nowe zasady organizacji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych

Rafał Kubiak
41-48 Praca oryginalna • Original Article Skompleksowany PSA w diagnostyce chorych na raka stercza o stężeniu całkowitego PSA w granicach 2,0-20,0 ng/ml

Complexed PSA in prostate cancer patients with total PSA ranging between 2.0-20.0 ng/mL
Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Janusz Jaszczyński, Jerzy Jakubowicz, Jan Kanty Kulpa
49-55 Praca oryginalna • Original Article Predykcyjna wartość oznaczeń CYFRA 21-1, SCC-Ag, CEA i LDH we wczesnych stopniach zaawansowania chorych na płaskonabłonkowego raka płuca

Predictive value of CYFRA 21-1, CEA, SCC-Ag and LDH in early stages of squamous cell lung cancer
Ewa Wójcik, Jan Kanty Kulpa, Leszek Kołodziejski, Piotr Skotnicki, Marek Mizianty
57-63 Praca oryginalna • Original Article Ubytek masy ciała u chorych na raka płuca a poziom leptyny i interleukiny 6

Weight loss in lung cancer patients versus leptin and interleukin 6 levels
Ewa Wójcik, Jerzy Jakubowicz, Krystyna Sobolewska, Beata Sas-Korczyńska, Zofia Stasik, Jan Kanty Kulpa
65-74 Praca oryginalna • Original Article Wybrane wskaźniki hematologiczne i biochemiczne u chorych na raka szyjki macicy z anemią

Chosen haematological and biochemical indicators in cervical cancer patients with anemia
Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Beata Kala, Jerzy Jakubowicz, Kazimierz Karolewski, Jan Kanty Kulpa
75-80 Praca oryginalna • Original Article Ocena użyteczności markera „MonoTotal” w diagnostyce chorych na raka płuca

Evaluation of diagnostic utility MonoTotal in lung cancer patients
Ewa Wójcik, Jadwiga Tarapacz, Krystyna Sobolewska, Jan Kanty Kulpa
81-86 Praca poglądowa • Review Article GRP/ProGRP – nowy marker nowotworowy

GRP/ProGRP – new tumor marker
Ewa Wójcik, Jan Kanty Kulpa
87-90 Praca poglądowa • Review Article Stężenie CYFRA 21-1 w moczu w diagnostyce chorych na raka pęcherza moczowego

Urine CYFRA 21-1 in the diagnostics of bladder cancer patients
Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Jerzy Jakubowicz, Urszula Rychlik
91-95 Praca poglądowa • Review Article Biochemiczne wskaźniki niedożywienia u chorych na nowotwory

Biochemical indices of malnutrition in cancer patients
Zofia Stasik, Piotr Skotnicki, Jerzy Jakubowicz, Katarzyna Brandys, Jan Kanty Kulpa
97-99 Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji w medycznej diagnostyce laboratoryjnej – Borelioza z Lyme

Andrzej Marszałek
101-103 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club