Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Tytuły publikacji


P
Porównanie metod przydatnych w ocenie wpływu flukonazolu na żywotność komórek Candida albicans
Porównanie programu edukacji diagnostów laboratoryjnych w Polsce i w krajach europejskich. Część I. System edukacji diagnostów laboratoryjnych w Polsce
Porównanie regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej diagnosty laboratoryjnego w odniesieniu do przepisów prawnych odnoszących się do wybranych zawodów medycznych
Porównanie stężeń cholesterolu frakcji LDL wyliczonych z równania Friedewalda i oznaczonych metodą bezpośrednią
Porównanie testów paskowych do badania moczu DEKAPHAN® i czytnika pasków LAURA z testami paskowymi Combur-Test® i czytnikiem Urisys 1800
Porównanie wyników oznaczeń wolnej podjednostki ß ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (fßHCG) i ciążowego białka osoczowego A (PAPP-A) uzyskanych przy zastosowaniu dwóch technologii pomiarowych:TRACE i ECLIA
Porównanie wyników stężenia HbA1c uzyskanych za pomocą aparatu Quo-Test oraz analizatora Vitros 5,1 FS u dzieci z cukrzycą typu 1
Porównawcza ocena poprawności analitycznej oznaczeń cholesterolu frakcji HDL wybranymi metodami bezpośrednimi
Porównywalność oszacowanego i oznaczonego stężenia cholesterolu frakcji LDL u dzieci hospitalizowanych
Postępowanie przedanalityczne w laboratoryjnej diagnostyce zaburzeń hemostazy. Zalecenia Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Zaburzeń Hemostazy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej