Contact us

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Redaction

Redaktor Naczelny / Editor in Chief

Jan Kanty Kulpa (Poland)

Redaktorzy Prowadzący / Managing Editors

Urszula Rychlik (Poland)
Ewa Wójcik (Poland)

                                                                                                     Redaktor Statystyczny / Statistical Editor

Andrzej Sokołowski (Poland)

Sekretarz Redakcji / Secretary of Editorial Office

Magdalena Bednarska (Poland)


Komitet Naukowy / Scientific Committee 
Adres Redakcji / Editorial Office
Khosrow Adeli (Canada)
Vivian Barak (Israel) Redakcja Diagnostyki Laboratoryjnej
Dagna Bobilewicz (Poland) Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej
Andrzej Brzeziński (Poland) Centrum Onkologii Oddział w Krakowie
Aldona Dembińska-Kieć (Poland) 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11, Poland
Michael Duffy (Ireland)  
Milena Dąbrowska (Poland) Tel./fax  +48 12 634 84 84
Wanda Dobryszycka (Poland) www.diagnostykalaboratoryjna.eu
Marek Dominiczak (UK) e-mail: z5dl.red@cyfronet.pl
Waleria Hryniewicz (Poland)  
Maria Jastrzębska (Poland)  
Bogdan Kałużewski (Poland) Wydawca, Kolportaż / Publisher, Subscription
Zygmunt Kopczyński (Poland)  
Raphael Molina (Spain) Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
Jerzy Naskalski (Poland) 31-231 Kraków, ul. Bociana 22
Gerard Nowacki (Poland) Tel. / fax +48 12 614 52 38
Gerhard Oremek (Germany) e-mail: info@diaglab.pl
Grażyna Odrowąż-Sypniewska (Poland)  
Marek Paradowski (Poland)  
Jan Prokopowicz (Poland)  
Dariusz Sitkiewicz (Poland)  
Bogdan Solnica (Poland)  
Janusz Solski (Poland)  
Maciej Szmitkowski (Poland)  
Andrzej Szutowicz (Poland)  
Elizabeta Topic (Croatia)  
Ondray Topolcan (Czech Republic)  
Cezary Watała (Poland)  
Mieczysław Woźniak (Poland)