Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Strona główna

okladka_czasopisma.png

width=274


Diagnostyka Laboratoryjna jest wydawanym od 1965 r. czasopismem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Jest to jedyne polskie, specjalistyczne czasopismo publikujące prace z różnych dziedzin medycznej diagnostyki laboratoryjnej, m.in.:

  • analityki medycznej
  • chemii i biochemii klinicznej
  • diagnostyki hematologicznej i koagulologicznej
  • immunologii,
  • diagnostyki mikrobiologicznej
  • biologii molekularnej
  • kontroli jakości, systemów automatyzacji badań laboratoryjnych, interpretacji wyników.

Czasopismo zamieszcza na swoich łamach artykuły przygotowane na zaproszenie Redakcji, prace oryginalne (laboratoryjno-kliniczne i doświadczalne, a także dotyczące problemów metodycznych), artykuły poglądowe (pochodzące głównie z ośrodków specjalizujących się w danej dziedzinie), krótkie doniesienia dotyczące wstępnych wyników badań, oceny odczynników, aparatury pomiarowej, zalecenia i rekomendacje towarzystw naukowych oraz zespołów ekspertów, listy do Redakcji, informacje o działalności Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, streszczenia prac z piśmiennictwa światowego, informacje dotyczące wykorzystania Internetu w diagnostyce laboratoryjnej, materiały szkoleniowe, komentarze do publikowanych prac, oceny książek oraz komunikaty. Adresatami tych prac są fachowi pracownicy laboratoriów diagnostycznych, lekarze, studenci.

Od 1992 r. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa.

Czasopismo ukazuje się kwartalnie w wersji drukowanej i elektronicznej.

Diagnostyka Laboratoryjna jest czasopismem typu open-access  i gwarantuje darmowy dostęp do pełnej treści artykułów.

ISSN 0867 – 4043
Nakład: 3100 egzemplarzy

Czasopismo jest indeksowane w: AGRO, Polska Bibliografia Lekarska, Index Copernicus, MNiSW

MNiSzW  (2019) –  5 
Index Copernicus Value (2017) - 78.28; Index Copernicus Value znormalizowany  – 6,15

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody Redakcji jest zabronione.

Wydawca i Redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny!